СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Строително-монтажните работи са всички видове дейности и работи, които се извършват в процеса на изграждането на строителен обект. На Вашето внимание предлагаме следните видове дейности :

  •  Кофражни и армировъчни работи
  •  Бетонни и зидарски работи
  •  Покривни работи
  •  Дърводелски и облицовъчни работи;
  •  Мазачески работи
  •  Настилки
  •  Стъкларски работи
  •  Бояджийски работи
  •  Стоманени и метални конструкции
  •  Топлоизолации и хидроизолации

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

В допълнение на безплатния проект, монтаж и сервиз,  всички клиенти на мебелна къща „Intersol“ могат да се възползват от безплатен транспорт на новите си мебели. Също така предлагаме Ви при необходимост да извозим Вашите стари мебели !